Loading...

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij De Officiële ChickenGuard Online Winkel. Lees alstublieft de onderstaande algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) goed door voor u deze website gebruikt. Door het gebruiken van deze website of iedere onderliggende site op deze website accepteert de gebruiker (“gebruiker” of “u”) zonder beperking of kwalificatie de Algemene Voorwaarden die hieronder worden beschreven en iedere aanvullende Algemene Voorwaarde beschreven op één van de onderliggende sites. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden dient u de website te verlaten.

 

We informeren gebruikers van belangrijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden door middel van publicatie van een bericht van deze wijzigingen op de homepage van de website. Door de website te blijven gebruiken geeft u indirect aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden.

 

U kunt de Algemene Voorwaarden in een ander zoekscherm openen zodat u de mogelijkheid heeft ze uit te printen.

 

 

Eigendom en Exploitatie

De ChickenGuard Online Winkel wordt geëxploiteerd door Doodlehouses S.L. (hierna “ChickenGuard” of “ons” genoemd). Doodlehouses S.L. is een bedrijf gevestigd in Spanje met bedrijfsnummer [B72382674 met een geregistreerd kantoor aan de Avenide Mar Mediterraneo Sotovila Guadiaro Edif. 3 Primera Planta, Oficinas 15 &16 Guadiaro, Cadiz 11311. Doodlehouses S.L.’s BTW-nummer is NL 826319367B01]

 

 

Registratie

Om via deze website een bestelling te kunnen plaatsen dient u zich te registreren bij ChickenGuard.

 

In ruil voor het toestaan van het gebruik van de ChickenGuard website en te profiteren van onze diensten gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u over uzelf op enig moment verstrekt, waar, juist, volledig en niet verouderd is en dat u ervoor zult zorgen dat deze informatie juist en geactualiseerd blijft.  Indien onjuiste informatie wordt verstrekt is iedere contractuele verplichting van ChickenGuard onmiddellijk nietig en ongeldig.

 

 

Voorwaarden voor Registratie

 

Indien u jonger dan 18 jaar bent dient u aan uw ouders of voogd(en) toestemming te vragen voordat u:

 

De website e-mailt of aan ChickenGuard vraagt om u iets te mailen;

 

Informatie naar ChickenGuard stuurt;

 

Iets online koopt.

 

 

Door deze website of een van de geleverde diensten te gebruiken bevestigt u dat u toestemming heeft van uw ouders of voogd. OPMERKING: aan alle minderjarigen wordt geadviseerd deze Algemene Voorwaarden met hun ouders te bespreken voor ze het registratie proces afronden.

 

 

Auteursrechten

Alle inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot websiteontwerp, tekst, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videofragmenten, logo’s, pictogrammen en de verzameling en plaatsing ervan is eigendom van ChickenGuard en beschermd door de UK en internationale auteursrechtenwetgeving.

 

Alle software gebruikt op deze website is eigendom van ChickenGuard en beschermd door de EU en internationale auteursrechtenwetgeving ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Het is toegestaan om delen van deze website elektronisch te kopiëren of op papier uit te printen om een bestelling bij ChickenGuard te plaatsen en deze website alleen als een winkelhulpmiddel te gebruiken. Ieder ander gebruik van materiaal van de website inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren voor andere doeleinden dan hierboven opgemerkt, aanpassingen, distributie, overdracht, uitzending, herpublicatie , downloaden of uploaden zonder vooraf geschreven toestemming door ChickenGuard is ten strengste verboden.

 

 

Melding van Schending van het Auteursrechten 

ChickenGuard zal, in bepaalde gevallen, het account van gebruikers die het intellectuele eigendomsrecht van andere schenden beëindigen. Als u denkt dat uw werk is gebruikt of gekopieerd op een wijze dat de auteursrechten schendt, informeer dan alstublieft onze Juridische Afdeling met een melding (“Melding”) die de volgende zaken bevat:

 

Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om de eigenaar van de auteursrechten welke geschonden zijn te vertegenwoordigen;

 

Een beschrijving van het auteursrechtelijk werk of werken waarvan u beweert dat deze geschonden zijn en welke u verzoekt te laten verwijderen van de site;

 

Een beschrijving van de plaats van het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is;

 

Voldoende informatie voor ChickenGuard om contact met u op te nemen zoals uw fysieke adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 

Een verklaring van u dat u van mening bent dat het materiaal beschreven in uw Melding op een wijze is gebruikt die niet is geautoriseerd door de eigenaar van de auteursrechten, zijn vertegenwoordiger of de wet.

 

Een verklaring van u dat de informatie in uw Melding juist is en dat u de eigenaar van de auteursrechten bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van de auteursrechten te handelen.

 

 

U kunt claims van schending van de auteursrechten bij ChickenGuard melden op het volgende adres:

 

ChickenGuard

Attn: Legal Department

Avenida Mar Mediterráneo Sotovila Guadiaro Edif. 3 Primera Planta, Oficinas 15 & 16 Guadiaro, Cadiz 11311, Spain.

 

Handelsmerk

 

Chickenguard en alle titelpagina’s, afbeeldingen en pictogrammen van ChickenGuard zijn dienstmerken, handelsmerken en/of handelsstijl van ChickenGuard. Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen of bedrijfslogo’s hierin vermeld zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om het ChickenGuard Handelsmerk of het Handelsmerk van Derden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van ChickenGuard of derden die het Handelsmerk bezitten.

 

Voor verdere informatie over het intellectueel eigendom kunt u contact opnemen met onze Juridische Afdeling:

 

ChickenGuard

Attn: Legal Department

Avenida Mar Mediterráneo Sotovila Guadiaro Edif. 3 Primera Planta, Oficinas 15 & 16 Guadiaro, Cadiz 11311, Spain.

 

Inhoud aangeboden door Gebruikers

Indien u communicatie of andere materialen naar de website stuurt via email of op een andere wijze, inzake opmerkingen, vragen, suggesties of dergelijke, dan worden al deze dergelijke materialen als niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd behandeld. Hiermee geeft u elke claim op dat enig gebruik van dergelijk materiaal inbreuk maakt op uw rechten, inclusief maar niet beperkt tot morele rechten, eigendomsrechten, of enig ander recht, waaronder het recht om de manier waarop ChickenGuard dergelijke materiaal gebruikt.

Elk materiaal dat bij deze website wordt ingediend kan via elk medium onbeperkt worden aangepast, uitgezonden, gewijzigd, gekopieerd, openbaar gemaakt, in licentie gegeven, uitgevoerd, gepost, gepubliceerd, verkocht, verzonden of zonder royalties gebruikt door ChickenGuard overal ter wereld.

 

Merk op dat deze bepaling geen betrekking heeft op persoonlijke gegevens die u indient welke zullen worden behandeld conform de bepalingen van het Privacy beleid van deze website welke onderdeel zijn van deze Algemene Voorwaarden.

 

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

ChickenGuard mag elk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen, eraan toevoegen of verwijderen. Indien belangrijke wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden worden doorgevoerd zal een bericht op de homepage van de ChickenGuard website worden geplaatst om gebruikers van de wijzigingen op de hoogte te brengen. Door het blijven gebruiken van de website na de publicatie van zo’n melding geeft u aan dat u de wijzigingen heeft geaccepteerd. ChickenGuard mag tijdelijk of onbeperkt, op ieder moment, zonder melding vooraf of aansprakelijkheid, eender welke inhoud aan de website toevoegen, wijzigen, stopzetten, verwijderen of opschorten waaronder kenmerken en beschrijvingen van producten en diensten.

 

 

Privacy

We nemen uw privacy zeer serieus. ChickenGuard’s Privacy beleid biedt details over de soort van informatie die we van u verzamelen en de details hoe we deze informatie mogen gebruiken. U wordt gevraagd om ons Privacy beleid te lezen (als een koppeling naar onze Privacy beleid pagina), welke een onderdeel zijn van onze Algemene Voorwaarden en waarin wordt beschreven hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

 

Gebruik van de Site

U gaat ermee akkoord dat u de website alleen zult gebruiken op een manier die overeenstemt met de Algemene Voorwaarden en welke voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving. U gaat er in het bijzonder mee akkoord dat u deze website niet zult gebruiken voor het uploaden of verzenden van materiaal dat software virussen bevat of een andere code, bestanden of programma’s die zijn ontworpen om andere computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of de functionaliteit te beperken, of op een andere wijze deze website te beïnvloeden of verstoren. U erkent dat deze website en alle goederen die u via deze website verkrijgt voor persoonlijk gebruik zijn en niet zonder toestemming mogen worden gebruikt voor commerciële doeleinden of commercieel mogen worden verspreid.

 

 

Aankopen van Goederen

De Help-sectie vertelt u hoe u producten kunt bestellen en betalen. Het beantwoordt ook al uw vragen over de levering van uw producten, uw recht om bestellingen te annuleren of defecte producten te retourneren aan ons en onze kwaliteitsborging.

 

ChickenGuard houdt zich het recht voor om bulkbestellingen of bestellingen met een hoge waarde af te wijzen en om prijzen en beschikbaarheidsinformatie zonder melding vooraf te wijzigen.

 

Meerdere promoties

Houdt u er alstublieft rekening mee dat promoties op de website niet tezamen met andere kortingen kunnen worden gebruikt.

 

Vooraf bestelde Artikelen van ChickenGuard

 

Chickenguard zal niet eerder dan twee weken voor levering, vooraf bestelde artikelen pre-autoriseren en in rekening brengen. De reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat de voorraad wordt toegewezen aan uw bestelling. Het is ook soms nodig voor de klant om de details in de bestelling te bevestigen.

 

Koppelingen

ChickenGuard kan koppelingen verstrekken van websites die eigendom zijn van ChickenGuard en gelieerde ondernemingen en/of websites die eigendom zijn van derden die niet gebonden zijn aan ChickenGuard waaronder websites in eigendom van ChickenGuard. Alle koppelingen zijn ten behoeve van uw gemak. Toegang tot websites van derden is voor uw eigen risico en ChickenGuard heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke websites van derden.

 

 

Beschikbaarheid

ChickenGuard zal zijn best doen om ervoor te zorgen dat deze website te allen tijde volledig operationeel is. Maar we kunnen echter niet garanderen dat de website zonder fouten zal zijn. In het bijzonder kan toegang tot de website worden onderbroken of beperkt om noodmatige of routinematig onderhoud en reparaties mogelijk te maken of voor de introductie van nieuwe faciliteiten en diensten.

 

Voorts, door het gebruik van deze website of een van de onderliggende sites erkent u en bent u het er mee eens dat het internet elementen gebruikt en vertrouwt op diensten, input en faciliteiten die niet onder de controle vallen van ChickenGuard en als ChickenGuard geheel of  gedeeltelijk wordt verhinderd of vertraagd in de uitvoering van een van zijn verplichtingen bij het verlenen van een bepaalde dienst, zal een dergelijke situatie als overmacht beschouwd worden en zal ChickenGuard verontschuldigd zijn voor de prestaties voor zolang een dergelijke situatie zich voordoet

 

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zal de term ‘overmacht’ geacht worden elke oorzaak te omvatten die van invloed is op de nakoming door ChickenGuard van haar verplichtingen voortvloeiend uit of toe te schrijven aan handelingen, gebeurtenissen, nalatigheden of ongevallen buiten de redelijke controle van ChickenGuard en in het bijzonder, maar niet bij wijze van beperking, omvattend stakingen, uitsluiting, andere industriële handelingen, feitelijke of dreigende terroristische acties, burgerlijke onrust, rellen, wanorde, invasie, dreiging of voorbereiding voor oorlog, brand, technische of elektrische storingen, software, hardware of telecommunicatie en andere netwerkstoringen, onderbrekingen, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, structurele schade, epidemische of andere natuurlijke of fysieke rampen, wetgeving, regulering, overheidsbesluiten of besluiten door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit.

 

ChickenGuard houdt zich het recht voor om op ieder moment uw gebruik van deze website of een van onze diensten te beperken, te schorsen of te beëindigen indien we van mening zijn en naar eigen goeddunken dat u de Algemene Voorwaarden heeft geschonden.

 

U gaat akkoord ChickenGuard en alle gelieerde bedrijven, directeuren, werknemers, informatieverstrekkers, licentiegevers en licentiehouders, functionarissen en partners (gezamenlijk de ‘Gevrijwaarde Partijen’) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid en kosten (waaronder en zonder beperking juridische kosten en heffingen) opgelegd aan de ‘Gevrijwaarde Partijen’ ontstaan door schending van de Algemene Voorwaarden door u. U zult op redelijke wijze conform de behoefte van ChickenGuard meewerken aan de verdediging van een claim. ChickenGuard houdt zich het recht voor, ten koste van zichzelf, om exclusieve verdediging en controle van een zaak op zich te nemen en u zult in geen geval een zaak zelf regelen zonder schriftelijke toestemming van ChickenGuard.

 

 

Aansprakelijkheid

ChickenGuard onderdelen en accessoires zijn bedoeld om uw kippen veilig te houden, maar we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor het verlies van dieren of schade aan uw eigendom in welke omstandigheid dan ook. Zoals met iedere automatische deuropener en accessoires rust de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor welzijn en veiligheid van de dieren bij de eigenaar/houder.

 

 

Wijzigingen

We kunnen op ieder manier en op elk moment deze website aanpassen met of zonder kennisgeving aan u.

 

 

Klachten en opmerkingen

Indien u klachten of opmerkingen heeft over onze website of een van de aan u geleverde producten neemt u dan alstublieft contact op met ChickenGuard via de Contacteer ons sectie op de website. U kunt ook telefonisch contact opnemen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 ‘s ochtends tot 17.00 ‘s avonds (GMT-tijd). UK en EU-klanten kunnen bellen naar +44 (0) 1223 855 636. Klanten uit de VS kunnen bellen naar 855- 383 – 0430.

 

Diversen

De Algemene Voorwaarden tezamen met onze Help Sectie en Privacy beleid bevatten de volledige en complete overeenkomst tussen u en ChickenGuard. Geen advies of informatie, gesproken of geschreven, door u verkregen via of van de website of via een gesprek met een medewerker zal deze Algemene Voorwaarden kunnen veranderen.

 

De Algemene Voorwaarden tezamen met onze Help sectie en Privacy beleid en alle contracten die daaronder zijn gemaakt verzekeren het voordeel voor opvolgers en rechtverkrijgenden van ChickenGuard.

 

E-mail Dienst

In situaties waarin ChickenGuard u de mogelijkheid geeft om u in te schrijven op zijn e-mailservice, dewelke u op de hoogte zal houden van nieuws of informatie waarvan zij denkt dat deze voor u van belang is, uw gebruik van de inhoud die via de e-mailservice wordt ontvangen, is onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

 

 

Beperking van de Aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving is niemand van ChickenGuard of een van hun respectievelijke directeuren, werknemers, gelieerde ondernemingen en andere vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan door of in verband met het gebruik van, of het onvermogen van het gebruik van de materialen op en/of de faciliteiten en diensten die op deze website worden aangeboden waaronder maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, verlies van of schade aan eigendom en claims van derden, zelfs wanneer ChickenGuard is geadviseerd over de mogelijkheden van zo’n verlies of schade of zo’n verlies en schade waren redelijkerwijze te voorzien. Wanneer deze clausule geheel of gedeeltelijk van toepassing is vanwege relevante wetgeving, dan zal in geen geval ChickenGuard’s totale aansprakelijkheid voor uw schade en verlies en claims (noch via contract (waaronder maar niet beperkt tot nalatigheid) noch op andere wijze) het bedrag overtreffen dat, indien aanwezig, door u is betaald voor toegang tot deze website.

 

 

Disclaimer

Deze website en zijn inhoud worden aangeboden, zonder enige verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. ChickenGuard wijst alle verklaringen en garanties af, inclusief , maar niet beperkt tot , met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, in de ruimste mate toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Bovendien verklaart of garandeert ChickenGuard niet dat de informatie en/of faciliteiten, toegankelijk via deze website, juist, volledig of actueel zijn, of dat deze website zonder fouten zal zijn, waaronder maar niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website draagt ​​alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

 

 

Toepasselijk Recht

Doodlehouses S.L.  is een volledige dochteronderneming en Groepsonderneming van ChickenGuard Ltd. van Unit 2 Station Yard Wilbraham Road, Fulbourn, Cambridge, CB21 5ET, Engeland.

 

Deze Algemene Voorwaarden en alle contracten die op grond daarvan worden gesloten, worden beheerst en zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales, waarvan de rechtbanken van exclusieve bevoegde jurisdictie zijn. Wij doen geen uitspraken dat de materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties en toegankelijk vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal en verboden is.

Klanten die deze website bezoeken vanaf locaties buiten het Verenigd Koninkrijk doen dit op eigen risico en op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

Niets in deze voorwaarden wordt op enigerlei wijze geacht uw wettelijke rechten onder Engels recht te beperken of aan te tasten.

We gebruiken cookies om zeker te zijn dat u de beste ervaring zal hebben met onze website en hiertoe volgen we je bezoek anoniem op. Indien je deze website verder gebruikt nemen wij aan dat u hier akkoord mee gaat.